TNS NIPO onderzoek: Consumenten autobranche kiezen nieuwe auto via digitale snelweg, Maar ze kopen nog steeds bij de dealer

Publicaties TNS NIPO onderzoek 5 april 2007 Consumenten autobranche kiezen nieuwe auto via digitale snelweg Maar ze kopen nog steeds bij de dealer Consumenten in de autobranche zullen de komende jaren steeds vaker het internet gebruiken bij het oriënteren op een nieuwe auto. Wel zal de consument nog steeds een bezoekje brengen aan de traditionele autodealer voordat hij daadwerkelijk over gaat tot aankoop.

De functie van het internet stelt de consument in staat doelgerichter naar een autowinkel te gaan. Het oeroude showroomconcept is daarbij nog niet over de houdbaarheidsdatum heen. Dit blijkt uit onderzoek van de sector Automotive van TNS NIPO. De particuliere autokoper zal in de toekomst zijn nieuwe auto niet daadwerkelijk via internet kopen. Wel neemt het oriënteren via internet sterk toe. In het aanschafproces spelen verschillende dimensies een rol. TNS NIPO onderzocht er zes. Het prijsniveau en het type verkoopkanaal (autodealer of anders) zijn de belangrijkste elementen in het aanschafproces.

Daarna komt het persoonlijke contact met een verkoper. In dit contact wil de consument graag onderhandelen over de prijs. Minder belangrijk zijn de proefrit, de locatie van één of juist meerdere verkooppunten en de inruil van de huidige auto. Onderzocht is of de verkoop van (nieuwe) auto’s via internet zich net zo zal ontwikkelen als bijvoorbeeld de verkoop van reizen via internetwinkels. Er is gevraagd hoe men denkt over een taxatie of proefrit aan huis, besteld via het internet.

Dit zijn zaken die uitstekend bij de verkoop via internet passen, maar waar de consument niet bepaald op zit te wachten. Een aantal mogelijkheden die verkoop via internet zou kunnen bieden, zijn voor een groot aantal consumenten helemaal onacceptabel. Daarbij valt te denken aan het niet kunnen inruilen van de huidige auto (81%) en het niet kunnen maken van een proefrit (69%). Maar ook in een virtuele proefrit op internet (63%) en een virtuele showroom op internet (47%) zien maar weinig mensen brood.

Wat vinden de future shapers en future makers? Aan de hand van een wereldwijd gebruikt model met een aantal standaardvragen is een groep consumenten gesegmenteerd – de zogenaamde future shapers en future makers – die de toekomst van de automarkt sterk zullen beïnvloeden. Kenmerkend aan deze groep is dat ze zich vaak of altijd via internet oriënteren (73%), vaker dan andere consumenten. Ruim een kwart (27%) zegt zeer veel waarde te hechten aan een single-brand dealer, meer dan dat andere consumenten dat doen. Tot slot spreekt de daadwerkelijke aankoop via internet ze nog minder aan dan de overige consumenten. Vincent Groen, manager TNS NIPO Automotive: ‘We verwachten niet dat de online verkoop van nieuwe auto’s een hoge vlucht zal nemen. Het zal beperkt blijven tot vijf tot tien procent in de komende jaren. Maar het is wel duidelijk dat steeds meer consumenten het internet zullen gebruiken om het aantal kandidaat-auto’s verder in te perken. Hierdoor zal de klassieke autowinkelformule nog verder gaan veranderen.

In plaats van in het hart van het verkoopproces te staan, krijgt de autowinkel in de toekomst steeds meer een functie van orderhuis. Toch verwachten we dat het klassieke rechtstreekse contact met een merkdeskundige daarbij overeind blijft, ook voor future makers en future shapers, de pleitbezorgers van nieuwe ideeën en producten. De aspirant autokoper gaat straks met zijn keuze naar een plek waar hij zijn toekomstige aankoop kan ‘aantrekken’, beleven en ervaren. Per slot van rekening blijft een nieuwe auto een van de duurste geurtjes ter wereld.’

Lees ook

Kijken of kopen - dit kan Marktplaats-data je vertellen!
13 november 2023

Kijken of kopen? Dit kan Marktplaats-data je vertellen!

Weten waar je online lead vandaan komt, zonder dat je hoeft te kijken in Google Analytics!
3 november 2023

Weten waar je online lead vandaan komt, zonder dat je hoeft te kijken in Google Analytics!

25 september 2023

Snelheid in leadopvolging is de norm!

18 september 2023

Auto’s verkopen in het buitenland, het blijft oppassen geblazen!